Ưu điểm, nhược điểm và cách nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao tròn

Ưu điểm, nhược điểm và cách nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao tròn

Kĩ thuật nuôi: Với nhiều ưu điểm như nuôi được với năng suất cao, tốn ít chi phí, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường… hiện mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao tròn nhỏ, có sử dụng hệ thống xử lý chất thải đáy đang được nhiều địa phương và trang trại nuôi tôm ứng dụng và cho hiệu quả cao.

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 1 Bình luận / 21/09/2016