Ứng dụng của bột đá CaCO3 trong ngành sơn

Ứng dụng của bột đá CaCO3 trong ngành sơn

Những ứng dụng trong ngành sơn: Trong ngành sơn phủ, canxi cacbonat được xem như chất độn chính. Độ mịn và phân bố kích thước hạt canxi cacbonat ảnh hưởng đến độ chắn sáng của quá trình sơn phủ. Thêm vào đó canxi cacbonat có độ sáng cao, độ hấp thu dầu thấp, độ phân tán tốt, bền trong môi trường, khả năng mài mòn thấp,...

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 20/07/2017