Phương pháp nuôi giữ tôm càng xanh qua đông

Phương pháp nuôi giữ tôm càng xanh qua đông

Nhiệt độ thích hợp cho tôm càng xanh sinh trưởng và phát triển 22 – 230C, thích hợp nhất là 28 – 310C. Giới hạn nhiệt độ là 14 – 400C, mùa vụ nuôi tôm càng xanh ở miền Bắc thích hợp nhất là từ tháng 4 đến tháng 11 (dương lịch).

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 25/11/2016