Bột đá vôi trong sản xuất bê tông nhựa Asphalt

Bột đá vôi trong sản xuất bê tông nhựa Asphalt

CẤU TRÚC VẬT LIỆU Các thành phần trong hỗn hợp bê tông nhựa phối hợp, tương tác với nhau tạo thành hệ thống cấu trúc vật liệu bê tông nhựa, gồm 3 cấu trúc: – Cấu trúc tế vi: là sự kết hợp của bột khoáng chất và nhựa tạo thành liên kết asphalt. – Cấu trúc trung gian: là sự kết hợp chất liên kết asphalt với cát tạo thành vữa asphalt. –...

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 18/09/2020

Sử dụng bột khoáng CaCO3 trong sản xuất bê tông nhựa asphalt

Sử dụng bột khoáng CaCO3 trong sản xuất bê tông nhựa asphalt

Bột khoáng CaCO3 là một trong những thành phần nguyên liệu quan trọng trong sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa asphalt. Cấu thành vật liệu xây dựng trong bê tông, gồm 3 tầng cấu trúc: Cấu trúc tế vi: Kết hợp giữa bột khoáng chất và nhựa đường tạo liên kết asphalt. Cấu trúc trung gian: Cát kết hợp với liên kết asphalt tạo thành vữa asphalt. Cấu trúc vĩ mô: Hạt đá dăm...

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 09/07/2020

Bột khoáng CaCO3 trộn bê tông nhựa Asphalt

Bột khoáng CaCO3 trộn bê tông nhựa Asphalt

Bột khoáng CaCO3 là một thành phần quan trọng trong hỗn hợp bê tông nhựa (BTN). Khi trộn chung với nhựa đường, thành phần hạt mịn trong bột khoáng có kích thước hạt nhỏ hơn chiều dày màng nhựa có tác dụng làm cứng nhựa đường và tạo nên hỗn hợp mastic có nhiều tính năng ưu việt như tăng bám dính giữa đá và nhựa, tăng độ ổn định, tăng...

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 19/01/2017