Tác động của pH đến ao nuôi thủy sản

Tác động của pH đến ao nuôi thủy sản

       Đối với ao nuôi thủy sản thì pH luôn là vấn đề mà những hộ nuôi trồng thủy sản đặc biệt quan tâm. Độ pH của nước thường xuyên biến động gây tác động trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của giống vật nuôi trong ao nuôi. Khi pH cao sẽ làm hàm lượng NH3 tăng lên, còn khi pH thấp sẽ làm tăng hàm lượng...

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 01/10/2020