Khử độc đáy áo bằng vôi bột

Khí H2S (hidro sunfua) được hình thành trong quá trình phân huỷ mùn hữu cơ. Khí này có mùi trứng thối (trứng ung). Khí H2S mùi khó chịu gây sốc, ngộp ở tôm do dễ dàng phản ứng với Oxi (O2) làm cho môi trường thiếu Oxi.

Để xử lý H2S dùng Vôi CaO vừa đơn giản mà hiệu quả qua phản ứng:

CaO (vôi nóng) + H2O (nước) -> Ca(OH)2

Sau đó Ca(OH)2 + H2S -> CaS + 2H2O

Ca(OH)2 có tính bazơ hay tính kiềm còn H2S có tính axit nên dễ dàng phản ứng.

Cách này rất đơn giản mà các bạn học hoá cấp 2 có thể hỗ trợ gia đình trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nuôi trồng.

Chỉ 1 vài bước đơn giản chúng ta đã có thể khử các khí độc xử lý cho ao nuôi nhanh chóng mà hiệu quả đem lại không hề nhỏ.

Tác giả: Adim

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 1 Bình luận / 04/ 11/ 2016

Bình luận

mjtjeelcoz

03/24/2021 02:33:09

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

Viết bình luận