Nhu cầu sử dụng vôi trong các ngành kinh tế của Việt Nam

Vôi là sản phẩm được sử dụng trong rất nhiều ngành khác nhau, mỗi lĩnh vực lại có yêu cầu riêng biệt và yêu cầu về chất lượng và chủng loại riêng. Phát triển kinh tế đất nước mà mất cân đối, thiếu trầm trọng một số sản phẩm hỗ trợ quan trọng, thì rõ ràng nền kinh tế sẽ khiếm khuyết và thiếu sức cạnh tranh.

Thực tế cho thấy, lượng vôi sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực luyện kim, xử lý môi trường, cụ thể như sau:

Tỷ trọng sử dụng vôi của các ngành:

 

STT Lĩnh vực sử dụng Tỷ lệ (%)
1 Thép, luyện kim 31
2 Giấy 5
3 Bột nhẹ 6
4 Xử lý môi trường 34
5 Xây dựng 10
6 Các ngành khác (hóa chất, thực phẩm...) 14

Biểu đồ phân bố tiêu thụ vôi theo các ngành:


   - Đối với Công nghiệp thép và luyện kim

Trong công nghiệp thép và luyện kim, vôi được sử dụng làm sạch, loại tạp chất và bảo vệ bề mặt thép tẩy; Lượng vôi sử dụng trong công nghiệp luyện gang thép trung bình vào khoảng 170kg/gang và 17kg/phôi thép. Chất lượng vôi yêu cầu cho công nghiệp thép là:

 Loại lò Thành phần hóa học (%) Độ ẩm
(%)
 Cỡ cục
(mm)
 CaO
SiO2
MgO
Fe2O3 +
Al2O3
 S
 T60
Lò Mactanh 85 3,5 5 - 0,2  
2

 
  30 - 150
Lò thổi 85 3,5 5 - 0,2   5 - 50
Lò điện 85 2 52 3 0,15  < 0,3 20 - 60


   - Đối với Công nghiệp giấy

Trong công nghiệp giấy, vôi được làm để hòa tan chất gỗ lignin và tẩy trắng. Lượng vôi sử dụng trong công nghiệp giấy vào khoảng 250kg cho một tấn giấy; Chất lượng vôi yêu cầu cho công nghiệp giấy là: 

CaO, min, % 80
SiO2, max, % 1,2
MgO, max, % 1,2
R2O3, max, % 1,5
T60 ≤ 2
Không lẫn các tạp chất như đất, cát, xỉ than  -


   - Trong lĩnh vực Xây dựng

Trong ngành xây dựng, vôi được sử dụng trong việc sản xuất gạch bê tông khí chưng áp và một phần được làm phụ gia cho xây dựng như để là vữa xây hoặc trát... Tuy nhiên lượng sử dụng trong xây dựng nhiều nhất cho việc sản xuất gạch bê tông khí chưng áp với tỷ trọng khoảng 110kg cho một m3 gạch. Chất lượng vôi trong sản xuất gạch bê tông khí chưng áp tùy thuộc công nghệ sản xuất gạch của từng Hãng cung cấp thiết bị sản xuất gạch, Yêu cầu về chất lượng vôi của một số hãng sản xuất thiết bị sản xuất gạch lớn trên thế giới cụ thể như sau:

Theo Hãng Wehrhahn: 

SiO2 < 5%
Al2O3 + Fe2O3 < 2,5%
CaO tổng > 90%
CaO ht > 85%
MgO < 2%
Na2O + K2O < 1,5%
SO3 < 3%
Độ mịn: 90µm < 8%
T60   4 - 10 phút


Theo Hãng Hess: 

CaO, min > 75%
MgO < 2%
SO3 < 1%
Độ mịn: 100µm > 95%
Độ hoạt tính:
- 2 phút
- 5 phút
- 10 phút
- 20 phút
- 30 phút
- 40 phút 

 

35 - 45
45 - 50
60 - 67
66 - 72
69 - 73
70 - 74

Theo Hãng Hotten:

SiO2 < 5%
Al2O3 + Fe2O3 < 2,5%
CaO tổng > 90%
CaO ht > 85%
MgO < 2%
Na2O + K2O < 1,5%
SO3 < 3%
Độ mịn: 90µm < 8%
T60   8 - 15 phút

   - Công nghiệp hóa chất:

Trong ngành hóa chất, vôi được sử dụng trong việc sản xuất xút, sôđa và đất đèn, bột nhẹ ( CaCO3 chất lượng cao) hoặc hóa mỹ phẩm...

   - Công nghiệp mía đường:

Trong ngành sản xuất mía đường, vôi được sử dụng để làm sạch, loại tạp chất và tẩy trắng. Lượng vôi sử dụng trong công nghiệp mía đường là khoảng 10kg cho một tấn đường. Chất lượng vôi yêu cầu cho công nghiệp mía đường là CaO > 85%; MgO < 2%; Fe2O3; Al2O3 < 1%; CaCO3 < 1%.

   - Sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản:

Vôi chủ yếu được dùng để cải tạo đầm hồ, cải tạo đất phèn chua, xử lý ô nhiễm phân bón, dịch bệnh.

Khoáng Sản Xanh chuyên cung cấp vôi hàm lượng cao phục vục cho cả nước, với sản lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Liên hệ: Mr Đức 0902.121.128 - Ms Hương 0936.121.125

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 30/ 09/ 2020

Viết bình luận