Ứng dụng và cách sử dụng ZEOLITE trong nuôi trồng thủy sản

Ứng dụng và cách sử dụng ZEOLITE trong nuôi trồng thủy sản

TÁC DỤNG CỦA ZEOLITE TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN + Hấp thu các khí độc tích tụ ở đáy ao như: NH3, H2S, CO2… và axít trong nước + Giảm tỷ trọng kim loại nặng, độc hại trong ao nuôi. + Phân hủy xác tảo,các chất lơ lửng bẩn trong ao nuôi, giúp cân bằng môi trường nước, ổn định...

Thương Xanh / 0 Bình luận / 27/10/2021

Cách sử dụng vôi trong xử lý ao hồ thủy sản

Cách sử dụng vôi trong xử lý ao hồ thủy sản

Vôi có giá thành rất rẻ có nhiều công dụng mang lại hiệu quả đối với ao nuôi, là một hóa chất được sử dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản với nhiều tác dụng khác nhau như nâng PH trong nước (đặc biệt khi mưa lớn), tăng kiềm, khử phèn trong đất và nước, diệt tạp, giảm tảo, sát khuẩn...

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 19/05/2020