Ứng dụng và cách sử dụng ZEOLITE trong nuôi trồng thủy sản

 

TÁC DỤNG CỦA ZEOLITE TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

+ Hấp thu các khí độc tích tụ ở đáy ao như: NH3, H2S, CO2… và axít trong nước

+ Giảm tỷ trọng kim loại nặng, độc hại trong ao nuôi.

+ Phân hủy xác tảo,các chất lơ lửng bẩn trong ao nuôi, giúp cân bằng môi trường nước, ổn định độ pH.

+ Ổn định màu nước,hạn chế có váng, làm sạch nước, tăng lượng oxy hòa tan trong nước.

+ Hạn chế mầm bệnh,vi khuẩn có hại trong nước, vi khuẩn phát sáng trong ao nuôi…

CÁCH SỬ DỤNG

- Cải tạo ao dùng từ: 50-300 kg/ha.

Tùy theo chất lượng Zeolite.

+ Trong ao cũ hoặc trước khi gây màu nước nuôi: 100 - 200kg/ha.

+ Trong thời gian nuôi: 100 - 150 kg/ha.

- Giảm hàm lượng khí độc (nồng độ Amonia) lúc đang cao dùng từ: 150 - 250kg/ha.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Rải đều trên mặt ao.

- Thời gian dùng tốt nhất từ 15h trở đi.

- Khi ao nuôi tôm bị ô nhiễm, đáy ao dơ và tôm nổi đầu do khí độc có thể dùng Zeolite.

- Nên sử dụng Zeolite sau khi sử dụng các chất diệt khuẩn, hóa chất và lúc tảo chết đột ngột.

--------------------------------------

𝘾𝒐̂𝙣𝙜 𝙩𝙮 𝙏𝙉𝙃𝙃 𝙆𝙝𝙤𝒂́𝙣𝙜 𝙎𝒂̉𝙣 𝙓𝙖𝙣𝙝

𝑴𝒔 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟬𝟵𝟯𝟱 𝟴𝟮𝟱 𝟲𝟴𝟵

𝑵𝒉𝒂̀ 𝒎𝒂́𝒚 : 𝑲𝑪𝑵 𝑲𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒌𝒉𝒆̂ - 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒂𝒎

𝑮𝒊𝒂𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄

Thương Xanh / 0 Bình luận / 27/ 10/ 2021

Viết bình luận