SỬ DỤNG VÔI CaO XỬ LÝ NƯỚC THẢI

SỬ DỤNG VÔI CaO XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Công dụng của vôi trong xử lý nước thải, cách sử dụng, nồng độ lưu lượng và giải quyết các phát sinh sau khi sử dụng vôi xử lý nước thải.

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 03/02/2017

Sử dụng vôi an toàn và hiệu quả.

Sử dụng vôi an toàn và hiệu quả.

Về mặt khoa học: Vôi nung CaO là một oxit kiềm (Hòa vào nước tạo ra môi trường chứa OH ̄) CaO + H 2 O -> Ca(OH) 2 Môi trường đất, nước nhiễm phèn là môi trường chứa H⁺ do xác...

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh / 0 Bình luận / 16/08/2016

Hiển thị 19 tới 24 trong 20 (4 trang)