Một số hợp chất quan trọng của Canxi

I. Vôi sống canxioxit: CaO
1. Lý tính: CaO là chất rắn, màu trắng, dễ hút nước, tan nhiều trong nước và tác dụng với nước tạo ra Ca(OH)2 tan.
2. Hóa tính
a. Tác dụng với nước tạo ra dung dịch nước vôi (dung dịch kiềm):
CaO + H2O → (Ca2+ + 2OH-)
b. Tác dụng với các axít và anhydric axít: CaO + 2H+ → Ca2+ + H2O
Ví dụ : CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O
c.Tác dụng với các anhydric axít: 
 CaO + CO2 → CaCO3↓

CaO + SO2 → CaSO3↓

CaO + SO3 → CaSO4
3. Ứng dụng: 
- CaO là thành phần chính của vôi, xi măng được dùng trong xây dựng 
- Khử chua đất phèn mới khai hoang, nâng pH cho nước hồ nuôi tôm.
- Điều chế đất đèn (CaC2).
4. Điều chế CaO: Sản xuất vôi, xi măng từ đá vôi: CaCO3 
Nung vôi: 
 II. Vôi tôi canxi hiđoxit: Ca(OH)2
1. Tính chất vật lí:
- Ca(OH)2 là chất rắn màu trắng. Ở 20oC, nồng độ mol/lít của dung dịch nước vôi là 0,02M. 
- CaO hay Ca(OH)2 đều ăn da.
2. Hóa tính: 
Ca(OH)2 là bazơ mạnh, dung dịch Ca(OH)2 gọi là nước vôi có chứa ion OH - tự do nên dung dịch Ca(OH)2 có đầy đủ tính chất của một dung dịch kiềm mạnh.
Ví dụ: H+ + OH- → H2O
(Ca2+ + 2OH-) + 2(H+ + Cl-) → (Ca2+ + 2Cl-) + 2H2O
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2
2Ca(OH)2 + 2Cl2 → CaCl2 + Ca(ClO)2 + 2H2O
3. Điều chế: CaO + H2O → Ca(OH)2
III. Canxi cacbonat: CaCO3
CaCO3 là thành phần chính của đá vôi, san hô, thạch nhũ.. Nó là chất rắn màu trắng không tan trong nước và trong các dung dịch OH-.
1. Hóa tính:

CaCO3 => CaO + CO2↑
CaCO3 tan dễ dàng trong dung dịch H+ vì:

CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + H2O + CO2
Ví dụ : CaCO3 + 2(H+ + Cl-) → (Ca2+ + 2Cl-) + H2O + CO2↑
CaCO3 + H2O + CO2 ↔ Ca(HCO3)2 ** 
Phản ứng ** thuận nghịch, trong đó chiều thuận là chiều phát nhiệt, chiều nghịch là chiều thu nhiệt, phản ứng này giúp ta giải thích hiện tượng tạo thành thạch nhũ trong hang động núi đá vôi (Động Phong Nha, Hương Tích...).
2. Ứng dụng: Núi đá vôi, thạch nhũ san hô, vỏ nghêu, sò ốc hến đều được cấu tạo bởi CaCO3 nên là những nguồn nguyên liệu chính để sản xuất vôi, xi-măng,...

Khoáng Sản Xanh chuyên cung cấp các loại đá vôi chất lượng phục vụ cho các nhu cầu cần thiết cho các ngành công nghiệp, sản phẩm chất lượng, sản lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh

Hotline: Ms Thương 0935 825 689

Nhà máy: KCN Kin Khê - Hà Nam

Email:Kd8.minerals.vn@gmail.com

Giao hàng toàn quốc.

 

Thương Xanh / 2 Bình luận / 07/ 09/ 2020

Bình luận

nainell

10/18/2022 17:22:35

Ezzeldin HH, Lee AM, Mattison LK, Diasio RB lasix hyponatremia

Braibioro

05/20/2022 13:18:41

Mltrbu El Cialis Generico https://newfasttadalafil.com/ - buy cialis generic online cheap Kamagra 100mg Marsiglia Cialis Pbvict Amoxicillin Antibiotic https://newfasttadalafil.com/ - cialis online ordering Tajlux

Viết bình luận